Havefliser

Herregårdssten grå-20
varenummer: 5346865
169,00 DKK
Hjertingsten 5,5 cm-20
varenummer: 5347546
129,00 DKK
Modul 30 15x30x5 grå 50 m2-20
varenummer: 4673265
12.000,00 DKK
Modul 30 30x30x5 grå 50 m2-20
varenummer: 4673455
9.399,00 DKK
Modul 40 20x40x5 Grå-20
varenummer: 4673323
9.579,00 DKK
Modul 40 40x40x5 Grå-20
varenummer: 4673554
8.399,00 DKK
Sort Flise plus 30 x 60 x 6 45 m2 frit leveret-20
varenummer: 731198012360425
9.899,00 DKK
Sort Flise plus 30x30 x 6 45 m2 frit leveret-20
varenummer: 731198012360424
9.899,00 DKK

Havefliser

Haven bliver altid flottere med fliser, det kan være herregårdssten eller almindelige 30x30 eller 40x40 fliser eller en hvilken som helst anden flise.

Når du ligger havefliser skal du huske

Underlaget er en forudsætning for et godt og holdbart resultat
Et fast underlag er afgørende for at opnå et tilfredsstillende resultat. Hvordan underlaget skal laves, afhænger af hvilke belastninger den færdige belægning kan blive udsat for samt af jordbundsforholdene. Underlaget for en betonstensbelægning bygges op af et bundlag, et bærelag og et afretningslag.

Bærelag i indkørsler mv.
Til indkørsler og lignende, hvor der kan forekomme trafik fra lastvogne, er kravene til belægningens bærelag større end for terrasser, stier og lignende, hvor der aldrig vil forekomme kørsel med personvogn eller tungere køretøjer.

Bundlagets tykkelse afhænger af den jordtype, der findes på området. Består jorden hovedsageligt af ler, skal bundsikringslaget være mindst 30 cm tykt. Består jorden hovedsageligt af sand og grus, er et bundlag på mindst 20 cm tykkelse normalt nok.

Afretningslag
Når bærelaget er lagt, udlægges afretningsgrus 0-8, der fordeles jævnt over arealet i ca. 3 cm tykkelse og komprimeres. Herefter udlægges ledeskinner, så man kan afrette overfladen. Brug f.eks. vandrør, der lægges i en rille i afretningslaget. Husk at lave fald. Fald sikrer, at regnvand ikke bliver stående på belægningen. Sørg for at lave fald væk fra bygninger o.lign. Faldet anbefales udført som mindst 2 cm pr. løbende meter. Et godt råd: Opsæt mursnor, som angiver den færdige højde, når belægningsstenene er lagt. Læg ledeskinnerne (rørene) i en højde under snoren svarende til stenenes tykkelse, f.eks. 6 cm. Ved lægning af ledeskinnerne kontrolleres faldretning med et waterpas.

Overfladen trækkes nu af med et bræt eller lignende, og overskydende afretningsgrus fjernes. Tag ledeskinnerne op og fyld rillerne op med grus. Bærelaget er nu færdigt. Færdsel på det færdige afretningslag frarådes.