haven

Der er ikke nogen produkter, som matcher de kriterier, du har angivet.

 

Havefliser

Haven bliver altid flottere med fliser, det kan være herregårdssten eller almindelige 30x30 eller 40x40 fliser eller en hvilken som helst anden flise.

Når du ligger havefliser skal du huske

Underlaget er en forudsætning for et godt og holdbart resultat
Et fast underlag er afgørende for at opnå et tilfredsstillende resultat. Hvordan underlaget skal laves, afhænger af hvilke belastninger den færdige belægning kan blive udsat for samt af jordbundsforholdene. Underlaget for en betonstensbelægning bygges op af et bundlag, et bærelag og et afretningslag.

Bærelag i indkørsler mv.
Til indkørsler og lignende, hvor der kan forekomme trafik fra lastvogne, er kravene til belægningens bærelag større end for terrasser, stier og lignende, hvor der aldrig vil forekomme kørsel med personvogn eller tungere køretøjer.

Bundlagets tykkelse afhænger af den jordtype, der findes på området. Består jorden hovedsageligt af ler, skal bundsikringslaget være mindst 30 cm tykt. Består jorden hovedsageligt af sand og grus, er et bundlag på mindst 20 cm tykkelse normalt nok.

Afretningslag
Når bærelaget er lagt, udlægges afretningsgrus 0-8, der fordeles jævnt over arealet i ca. 3 cm tykkelse og komprimeres. Herefter udlægges ledeskinner, så man kan afrette overfladen. Brug f.eks. vandrør, der lægges i en rille i afretningslaget. Husk at lave fald. Fald sikrer, at regnvand ikke bliver stående på belægningen. Sørg for at lave fald væk fra bygninger o.lign. Faldet anbefales udført som mindst 2 cm pr. løbende meter. Et godt råd: Opsæt mursnor, som angiver den færdige højde, når belægningsstenene er lagt. Læg ledeskinnerne (rørene) i en højde under snoren svarende til stenenes tykkelse, f.eks. 6 cm. Ved lægning af ledeskinnerne kontrolleres faldretning med et waterpas.

Overfladen trækkes nu af med et bræt eller lignende, og overskydende afretningsgrus fjernes. Tag ledeskinnerne op og fyld rillerne op med grus. Bærelaget er nu færdigt. Færdsel på det færdige afretningslag frarådes.